KỸ NĂNG mà các nhà quản lý và lãnh đạo ở mọi cấp độ, trong mọi tổ chức, ở mọi quốc gia nhắc đến nhiều nhưng ít ai đầu tư bài bản đó chính là KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN/ ĐÀO TẠO. Chương trình Train The Trainer cung cấp hàng loạt ý tưởng và những gợi ý tư duy. Nhà quản lý hoặc lãnh đạo giỏi đều tập trung vào việc phát huy tối đa năng lực nhân viên của mình. Kỹ năng then chốt là khả năng sử dụng một phương pháp huấn luyện hiệu quả để khơi gợi kinh nghiệm và năng lực của những người làm việc cho bạn và cộng tác với bạn. Trong một thế giới biến động nhanh chóng kỹ năng huấn luyện chính là điều kiện tiên quyết căn bản của nhà lãnh đạo và quản lý giỏi. Khi nghe đến khóa học Train The Trainer thì mọi người thường nghỉ là chỉ dành cho những ai muốn làm trainer nhưng một sự thật là chương trình này gồm: kỹ năng thuyết trình, điều phối cuộc họp, giao tiếp, gia tăng sự cuốn hút và tương tác với các thành viên... bạn sẽ tự tin hơn hẵn. Học một chương trình những tổ hợp được nhiều kỹ năng. Ấy thế mà ít Manager/ Leader chú ý tham gia.
BIẾT THÔNG TIN NÀY CÓ PHẢI LÀ CƠ HỘI CỦA BẠN, TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT CHO BẢN THÂN VÀ ĐỘI NHÓM???
Xem thêm lịch khai giảng mới tại www.trainthetrainer.vn